ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

บุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 - 1
คณิตศาสตร์ 3 7 10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
ภาษาไทย 1 7 8
ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - 9 9
การงานอาชีพ 1 4 5
สุขศึกษาและพละศึกษา 4 1 5
ศิลปะศึกษา 2 4 6
สนับสนุนการสอน (แนะแนว, บรรณารักษ์) - 2 2
รวมทั้งสิ้น 18 52 70

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com