ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

บุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 - 1
คณิตศาสตร์ 3 7 10
วิทยาศาสตร์ 3 11 14
ภาษาไทย 1 6 7
ภาษาต่างประเทศ 2 8 10
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - 7 7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 5 6
สุขศึกษาและพละศึกษา 4 1 5
ศิลปะศึกษา 2 3 5
สนับสนุนการสอน (แนะแนว, บรรณารักษ์) - 2 2
รวมทั้งสิ้น 17 50 67

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com