ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

icon folder O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 icon folder O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

file pdf 91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2559

file pdf 92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2559

file pdf 93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2559

file pdf 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2559

file pdf 95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2559

 

file pdf 01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2559

file pdf 02 สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2559

file pdf 03 ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2559

file pdf 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559

file pdf 05 วิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

icon folder O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 icon folder O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf 91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf 92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf 93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf 95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 91 ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 92 สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 93 ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 94 คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 95 วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558

file pdf 01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf 02 สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf 03 ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf 05 วิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 02 สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 03 ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 04 คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

file pdf เฉลย 05 วิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558

 

  

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com