30 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูก ม.กส. ทุกคน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด-ชุดที่ 1 คลิก...

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด-ชุดที่ 2 คลิก...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com