14-15 พฤษภาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยากรอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com