วันที 18 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเขียวขาวสัมพันธ์กัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและปรับพฤติกรรมก่อนเข้าสู่รั้วเขียวขาว

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com