20 ธันวาคม 2564

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี และ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ จำนวน 120 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยบ่มเพาะ เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com