การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายฝึกอบรมชั่วคราวโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย หลักสูตร วิธีการพิธีการทางลูกเสือ สามารถนำทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปช่วยผู้กำกับลูกเสือ ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จนได้รับการอนุมัติวิชาพิเศษ “เครื่องหมายผู้ฝึกสอน”

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

 

 

01 02
03 04
05 06
07 08
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com