โรงเรียนเมืงกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

Muangkalasin sch resize
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 4
01 01
01 19
01 01
22 23
23 25

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com