วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสิธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียน

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com