25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏืบัติการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com