26-27 ตุลาคม 2558 กลุ่มงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ระบบ SGS (Secondary Grading System) สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com