ภาพกิจกรรมกีฬาสี ม.กส.เกมส์ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และสรุปเหรียญรางวัลต่างๆ ดังนี้

 1. กีฬาฟุตบอลหญิง ชนะเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีเหลือง
 2. กีฬาฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สีแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับสอง สีเขียว
 3. กีฬาฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีแดง
 4. กีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีแดง
 5. กีฬาบาสเกตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สีแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับสอง สีเหลือง
 6. กีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับสอง สีแดง
 7. กีฬาบาสเกตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีเขียว
 8. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับสอง สีแดง
 9. กีฬาวอลเลย์บอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีเหลือง
 10. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับสอง สีเขียว
 11. กีฬาวอลเลย์บอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ สีแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับสอง สีเหลือง
 12. กีฬากรีฑา ชนะเลิศคะแนนรวม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ สีเขียว
 13. กีฬากรีฑา ชนะเลิศคะแนนรวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ สีเหลือง
 14. เชียร์ลีดเดอร์ ชนะเลิศ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับสอง สีแดง รองชนะเลิศอันดับสาม สีฟ้า
 15. กองเชียร์ ชนะเลิศ สีแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับสอง สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับสาม สีฟ้า

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65 66
67 68
69 70
71 72
73 74
75 76
77 78
79 80
81 82
83 84
85 86
87 88
89 90
91 92

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std4
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
newsletter66
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com