23 กุมภาพันธ์ 2561

คนดีศรีเมืองกาฬสินธุ์ เด็กชายอัษฎา วงศ์กาไสย และเด็กชายวิทวัช เมืองประทุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม กรณีเก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ จำนวนเงิน 10,490 บาท และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ได้มอบกลองชุดให้โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std
timetable
list student
email
studentloan
moe
obec
sesa24
form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com