14-15 พฤษภาคม 2557 คณะครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยากรอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std4
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
newsletter66
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com