18-21 ตุลาคม 2564

ผอ.ชูชัย ปทุมขันธ์ และ คุณครูณัฐรานี สุดตะนา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.เขต1 รูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมผสาน on site 2 วัน on line 2 วัน

พิธีปิด โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ นำโดยผู้อำนวยการชูชัย ประทุมขันธ์ รับมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับประเทศ" จากท่านประธานในพิธี
นางสาวณัฐรานี สุดตะนา รับมอบเกียรติบัตร รางวัล "ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมพัฒนาลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2564" จากนายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 ท่านประธานในพิธี

 

01-2 02-2
03-2 04-2
05-2 06-2
07-2 08-2
09-2 10-2
11-2 12-2
13-2 14-2
17-2 16-2
15-2 18-2
19-2 20-2

ข่าวการศึกษา

 

grade
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
mksSS1

newsletter66

society_resize_resize.png

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com