20 ธันวาคม 2564

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี และ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ จำนวน 120 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อถวายความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานขององค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยบ่มเพาะ เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16

ข่าวการศึกษา

 

grade
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
mksSS1

newsletter66

society_resize_resize.png

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com