การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายฝึกอบรมชั่วคราวโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย หลักสูตร วิธีการพิธีการทางลูกเสือ สามารถนำทักษะ พิธีการและกระบวนการทางลูกเสือไปช่วยผู้กำกับลูกเสือ ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จนได้รับการอนุมัติวิชาพิเศษ “เครื่องหมายผู้ฝึกสอน”

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ...

 

 

01 02
03 04
05 06
07 08

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std
timetable
list student
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
newsletter66
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com