วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสิธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียน

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std
timetable
list student
email
studentloan
moe
obec
sesa24
form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com