วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสิธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียน

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std4
timetable
list student
logs3
email
studentloan
moe
obec

KS

form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
newsletter66
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com