26-27 ตุลาคม 2558 กลุ่มงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ระบบ SGS (Secondary Grading System) สำหรับครูผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ข่าวการศึกษา

mks.stu mis.online2
formstd2
grade
std
timetable
list student
email
studentloan
moe
obec
sesa24
form
yt01
vitheebuddha
audiovisual02
safetymoe
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com