[Download]

มาร์ชโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

คำร้อง : พงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง

ทำนอง : สำเร็จ คำโมง

.............................................
เมืองกาฬสินธุ์แดนดินร่มเย็น ธงเขียวขาวงามเด่นคุ้มครองเป็นหลักชัย
เหล่าศิษย์เรียนดีสามัคคีมีวินัย มีคุณธรรมประจำใจรักชาติศาสน์กษัตริย์ตรา
รวมพลังสมองเป็นโคมทองส่องนำทาง ชีวิตใสสว่างทุกคนสร้างตนพัฒนา
สดชื่นเจริญงอกงามสะอาดพิสุทธิ์พุทธิปัญญา ทุ่มเทรักศรัทธาพัฒนาเขียวขาวก้าวไกล
สะอาดบรรยากาศดีมีระบบครบคุณธรรม สมนามเมืองน้ำดำชุ่มฉ่ำงามน้ำใจ
ดอกคูณเหลืองอร่ามจามจุรีคลี่คลุมคุ้มภัย ทิวสนพลิ้วลมไกวอบอุ่นใจยามได้ยล
เมืองกาฬสินธุ์พื้นดินพ่อแม่เรา จงหวงแหนพงศ์เผ่าพัฒนาชาติและมวลชน
กล้าแกร่งกายใจสำนึกในหน้าที่แห่งตน ลูก ม.กส. ทุกคนพร้อมผจญสร้างสรรค์สังคม
.............................................

   
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com