ตรวจสอบผลการเรียน ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน

คลิก    grade

 

 ปฏิทินงานทะเบียน-วัดผล ประจำเดือนมีนาคม 2559

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ
7 – 10 มี.ค. 2559 ส่ง ปพ.5 (พิมพ์จาก SGS) ครูประจำวิชา/งานวัดผล
11  มี.ค. 2559 ประกาศผลสอบที่เว็บไซต์ www.mks.ac.th งานวัดผล/นักเรียน
14 มี.ค. 59 ครูที่ปรึกษา รับ ปพ.6 งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
14 – 16  มี.ค. 2559 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส (เฉพาะภาคเรียนที่2/2558) , มผ งานวัดผล/นักเรียน/ครูประจำวิชา
22 มี.ค. 2559 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่เว็บไซต์ www.mks.ac.th งานวัดผล
22 – 24  มี.ค. 2559 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล/นักเรียน/ครูประจำวิชา
25  มี.ค. 2559 ตรวจสอบการจบ ม.3 และ ม.6 นักเรียน/งานทะเบียน – วัดผล
25  มี.ค. 2559 พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร นักเรียน/งานทะเบียน
29  มี.ค. 2559 พิธีรับใบประกาศนียบัตร นักเรียน/งานทะเบียน
30 มี.ค. 2559 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ที่เว็บไซต์ www.mks.ac.th งานวัดผล
31  มี.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา นักเรียน/งานวัดผล/ครูประจำวิชา
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com