ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565

 

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com