ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนนักเรียน ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คณิตศาสตร์
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สุขศึกษาและพลศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศิลปะ
 การงานอาชีพ
 ภาษาต่างประเทศ
 แนะแนว
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com